Zagadnienia 2018

Zakres tematyczny konkursu

  1. Las jako ekosystem.
  2. Znaczenie drzew w przyrodzie i dla człowieka.
  3. Co to jest i do czego służy skala porostowa – praktyczne zastosowanie
  4. Puszcze województwa pomorskiego.
  5. Typy lasów w Polsce i charakterystyczne dla nich gatunki drzew.
  6. Rozpoznawanie gatunków drzew.
  7. Warstwowa budowa lasu.
  8. Charakterystyka buczyny pomorskiej.
  9. Ekosystemy leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
  10. Pojęcie i oznaczanie geofitów.

Literatura

www.tpkgdansk.pl/bibliografia-7/

pliki do pobrania :prezentacja

przewodnik „Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym”

Wszystkie pliki można pobrać tutaj.