Zagadnienia 2017

1. etap

Znalezienie i opisanie w okolicy dwóch porównywalnych zbiorników wodnych – jednego naturalnego i jednego zmienionego to może być np. para naturalne bagienko i betonowy basen p-poż, albo naturalny brzeg rzeki lub morza i podobny brzeg zabudowany.

Opis polega na dokumentacji – fotografie, rysunki, mapa i wiadomości, które można zebrać o tym miejscu w internecie lub z innego źródła. Dokumentacja przesłana jest do połowy kwietnia do jury konkursu, które do końca kwietnia ogłasza wyniki 1 etapu (ocena dokumentacji) i otwiera etap 2.
2. etap

Trwa od końca kwietnia do połowy maja i polega, na dokonaniu na wybranych zbiornikach podstawowych pomiarów (akwaryjne testy jakości wody, ocena roślinności i zwierząt występujących w opisywanych miejscach) opisy wysyła się do 15 maja do jury, które do 20 maja ocenia wyniki i otwiera

3. etap
Etap trwa od 20 maja do 1 czerwca i polega na przygotowaniu oceny uzyskanych wyników, przygotowaniu do finałowej rozmowy z jury, w czasie której trzeba pokazać jakie zalety i wady mają badane zbiorniki wodne – kto korzysta z naturalnego a kto woli sztuczne rozwiązania, jakie procesy naturalne mogą być uznane za darmowe „usługi ekosystemu” dla nas.

Zakończenie konkursu to finałowa prezentacja prac, które uzyskały najwięcej punktów w etapach 1-3 i wyłonienie zwycięzców – w czasie pikniku naukowego w Sopocie.