"III Mała Wojewódzka Liga Przyrodnicza"

Konkurs dla szkół podstawowych pod hasłem „Uwolnić wodę”